Sien Kinderland en Wonderland se onderskeie bladsye vir meer inligting oor die ontstaan van die 2 skole.